2015-09-10 fotografowanie w miejscach publicznych, a prawo do ochrony wizerunku

Często zdaża się, że wykonujemy sesje fotograficzne w miejscach publicznych (np. targi), gdzie wystawia się nasz klienta, a my pragniemy udokumentować m.in. sposób ekspozycji.

W kadrze znajdują się czesto osoby postronne.

Co zrobić? Czego nie robić? Dlaczego?

prawo

Fotografownie w miejscach publicznych - tak.
Udostępniania/rozpowszechnianie wizerunków osób nie będących osobami publicznymi - nie.